đề thi

  1. hlthaibao

    Thông báo CÁCH ĐĂNG BÀI TRÊN TÂY NGUYÊN CLUB

    VÌ SAO PHẢI ĐÓNG GÓP TÀI LIỆU - ĐỀ THI TRÊN TÂY NGUYÊN CLUB??? I/Vì sao nên đăng bài và đóng góp tài liệu trên Tây Nguyên Club??? - Dự án Tây Nguyên Club hoạt động với mục đích tập hợp nguồn tài liệu, kinh nghiệm, đề cương, đề thi đễ hỗ trợ các bạn sinh viên học tập tốt hơn. Vì không phải ngành...
Top